Ziekmeldprotocol

*English below*

Kijk welke situatie op jou van toepassing is.

 1. Het is een kantoor dag (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 22:00.
 • Bel 070-3588889, na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst kan overnemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
 • Stuur ook een appje dat je ziek bent naar de officephone(06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij kunnen zien dat jij echt gebeld hebt.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 1. Het is weekend (zaterdag & zondag) tussen 10:30 en 22:00.
 • Bel 06-24925262, na 3x bellen geen gehoor?
 • Bel 070-3588889, na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst kan overnemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
 • Stuur ook een appje dat je ziek bent naar de officephone (06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij kunnen zien dat jij echt gebeld hebt.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 1. Het is Maandag t/m vrijdag tussen 22:00 en 09:00 of zaterdag of zondag tussen 22:00 en 10:30.
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst over kan nemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
  Degene die als eerst reageert, krijgt jouw dienst.
 • Je vindt het telefoonnummer van de opdrachtgever in de Shiftmanager-app.
 • 1 uur voor je dienst begint bel je de opdrachtgever(probeer het minstens 3x)
 • Je vertelt dat je van Local Heroes bent en dat je om.. (starttijd) moet werken.
 • Je vraagt of je de juiste persoon aan de telefoon hebt
 • Zo ja, je meldt je ziek en noteer met wie je hebt gesproken
 • Zo nee, vraag of je kan worden doorverbonden of vraag om het juiste telefoonnummer, bel die persoon en doorloop bovenstaande bullets nogmaals.
 • Vervolgens app je naar de officephone(06-24925262) om te zeggen dat je je hebt ziek gemeld en bij wie je dat gedaan hebt.
 • Neemt de opdrachtgever na 3x proberen niet op?
 • Stuur een appje dat je ziek bent naar de officephone(06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij de opdrachtgever kunnen laten zien dat jij echt gebeld hebt, wanneer er klachten volgen.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!

LET OP! Bovenstaande scenario is niet wenselijk en zeer schadelijk voor jou en de hele organisatie, we hopen dat je het serieus neemt, je alles geprobeerd hebt en je echt niet kan werken!

Notification of sickness

See which situation applies to you.

Option 1. It is an office day (Monday to Friday) between 09:00 and 22:00.

 • Call 070-3588889, no answer after calling 3 times?
 • Send a message in the work app and ask if someone can take over your shift. Please state the start and end time, the client, the location and the type of service (banqueting/runner/local walker/etc.).
 • Also send an app that you are sick to the officephone (06-24925262) ​​with a print screen of your call history, so that we can see that you really called.
 • Are you more scheduled in the coming days? Let us know!

Option 2. It is the weekend (Saturday & Sunday) between 10:30 AM and 10:00 PM.

 • Call 06-24925262, no answer after calling 3 times?
 • Call 070-3588889, no answer after calling 3 times?
 • Send a message in the work app and ask if someone can take over your shift. Please state the start and end time, the client, location and the type of service (banqueting/runner/local walker/etc.).
 • Also send an app that you are sick to the office phone (06-24925262) ​​with a print screen of your call history, so that we can see that you really called.
 • Are you more scheduled in the coming days? Let us know!

Option 3. It is Monday to Friday between 10:00 PM and 9:00 AM or Saturday/Sunday between 10:00 PM and 10:30 AM.

 • Send a message in the work app and ask if someone can take over your shift. Please state the start and end time, the client, the location and the type of service (banqueting/runner/local walker/etc.).
 • Whoever responds first gets your service.
 • You will find the client’s telephone number in the Shiftmanager app.
 • 1 hour before your shift starts, call the client (try at least 3 times)
 • You tell them that you are from Local Heroes and that you have to work at… (start time).
 • You ask if you have the right person on the phone
 • If so, call in sick and note who you spoke to
 • If not, ask if you can be transferred or ask for the correct telephone number, call that person and go through the above bullets again.
 • Then you text the office phone (06-24925262) ​​to say that you reported sick and to whom you did so.
 • Does the client not answer after 3 attempts?
 • Send an app that you are sick to the officephone (06-24925262) ​​with a print screen of your call history, so that we can show the client that you really called if complaints follow.
 • Are you more scheduled in the coming days? Let us know!

NB! The above scenario is not desirable and very harmful for you and the entire organization, we hope you take it seriously, you have tried everything and you really cannot work!