Ziekmeldprotocol

*English below*

Mijn dienst begint over 3 uur (begint jouw dienst later? Ga naar stap 4)
Jouw dienst begint over 3 uur, kijk welke situatie op jou van toepassing is.

 1. Het is een kantoor dag(maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 22:00.
 • Bel 070-3588889, na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst kan overnemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
 • Stuur ook een appje dat je ziek bent naar de officephone(06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij kunnen zien dat jij echt gebeld hebt.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 1. Het is weekend(zaterdag of zondag) tussen 10:30 en 22:00.
 • Bel 06-24925262, na 3x bellen geen gehoor?
 • Bel 070-3588889, na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst kan overnemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
 • Stuur ook een appje dat je ziek bent naar de officephone(06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij kunnen zien dat jij echt gebeld hebt.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 1. Het is:
  Maandag t/m vrijdag tussen 22:00 en 09:00

          Vrijdag, zaterdag of zondag tussen 22:00 en 10:30.

 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst over kan nemen. Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.).
  Degene die als eerst reageert, krijgt jouw dienst.
 • Je vindt het telefoonnummer van de opdrachtgever in de Shiftmanager-app.
 • 1 uur voor je dienst begint bel je de opdrachtgever(probeer het minstens 3x)
 • Je vertelt dat je van Local Heroes bent en dat je om.. (starttijd) moet werken.
 • Je vraagt of je de juiste persoon aan de telefoon hebt
 • Zo ja, je meldt je ziek en noteer met wie je hebt gesproken
 • Zo nee, vraag of je kan worden doorverbonden of vraag om het juiste telefoonnummer, bel die persoon en doorloop bovenstaande bullets nogmaals.
 • Vervolgens app je naar de officephone(06-24925262) om te zeggen dat je je hebt ziek gemeld en bij wie je dat gedaan hebt.
 • Neemt de opdrachtgever na 3x proberen niet op?
 • Stuur een appje dat je ziek bent naar de officephone(06-24925262) met een printscreen van jouw belhistorie, zodat wij de opdrachtgever kunnen laten zien dat jij echt gebeld hebt, wanneer er klachten volgen.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!

LET OP! Bovenstaand scenario is niet wenselijk en zeer schadelijk voor jou en de hele organisatie, we hopen dat je het serieus neemt, je alles geprobeerd hebt en je echt niet kan werken!

Je dienst is vandaag of later
Kijk welke situatie op jou van toepassing is.

 1. Het is een kantoor dag(maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 22:00
 • Bel 070-3588889, krijg je na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst over kan nemen.
 • Vermeldt hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.). Degene die als eerst reageert, krijgt jouw dienst.
 • Stuur vervolgens een appje naar de officephone(06-24925262). Meldt dat je ziek bent niet, kan werken en dat je je dienst aangeboden hebt in de workapp.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 • Iemand van kantoor zal je z.s.m. terug bellen.
 1. Het is weekend(zaterdag of zondag) tussen 10:30 en 22:00
 • Bel 06-24925262, krijg je na 3x bellen geen gehoor?
 • Stuur een appje in de workapp en vraag of iemand jouw dienst over kan nemen.
 • Vermeld hierbij de start en eindtijd, de opdrachtgever, de locatie en het soort dienst(banqueting/runner/wijkloper/etc.). Degene die als eerst reageert, krijgt jouw dienst.
 • Stuur vervolgens een appje naar de officephone(06-24925262). Meldt dat je ziek bent, niet kan werken en dat je je dienst aangeboden hebt in de workapp.
 • Sta je de komende dagen meer ingeroosterd? Laat dit ons weten!
 • Iemand van kantoor zal je z.s.m. terug bellen.

Notification of sickness

My shift starts within 3 hours(does your shift start later? Go to step 4)

Attention please! This scenario is not desirable and very detrimental to you and the entire organization, we hope you take it seriously, you have tried everything, you really can’t work and follow the protocol below!

See which situation applies to you.

OPTION 1
It is an office day(Monday to Friday) between 09:00 and 22:00.

 • Call 070-3588889 and call in sick. You will receive instructions from the office employee and then you are officially sick.
  • No answer after calling 3 times? Then follow the steps of option 3.

OPTION 2
It is weekend(Saturday or Sunday) between 10:30 and 22:00.

 • Call 06-24925262 and call in sick. You will receive instructions from the office employee and then you are officially sick.
 • No answer after calling 3 times?
  • Call 070-3588889
 • No answer after calling 3 times?
  • Then follow the steps of option 3.

OPTION 3
It is:
– Monday to Thursday between 22:00 and 09:00(late evening or early morning)
– Friday, Saturday, Sunday between 22:00 and 10:30(late evening or early morning)

 • Send an app in the workapp and ask if someone can take over your shift. Mention the start and end time, the client, the location and the type of your shift(banqueting/runner/waiter). Whoever responds first gets your shift.
 • Look up the clients phone number in Shiftmanager
 • 1 hour before your shifts starts, you call the client(try at least 3 times)
  • You have the best chance of reaching someone at these times an hour before the start
 • Tell who you are and that you are working for Local Heroes
 • Tell you have to start at ..(start time shift).
 • You ask if you have the right person on the phone.
 • If so, note the name and call in sick.
 • If not, ask if you can be put through or ask for the correct phone number, call that person and go through the above bullets again.
 • Send an app that you are sick to the office phone(06-24925262). Add the name of the person you called in sick and the time when you called in sick. Send a print screen of your call history to us, so that we can show the client that you really called them when complains follow.
 • Doesn’t answer the client after 3 times calling?
 • Send an app that you are sick tot he office phone(06-24925262). Add a print screen of your call history, so that we can show the client that you really called them when complains follow.
 • Are you more planned in the coming days? Let us know!

Your shift is today(in more than 3 hours) or later
See which situation applies to you.

OPTION 4
It is an office day(Monday to Friday) between 09:00 and 22:00

 • Call 070-3588889 and call in sick. You will receive instructions from the office employee and then you are officially sick.
 • No answer after calling 3 times and your shift is today?
 • Follow the steps of option 3.
 • No answer after calling 3 times and your shift is tomorrow or later? Follow the steps below.
 • Send an app in the workapp and ask if someone can take over your shift. Mention the start and end time, the client, the location and the type of your shift(banqueting/runner/waiter). Whoever responds first gets your shift.
 • Send an app to the office phone(06-24925262), mention that you’re sick and that you’ve offered your shift in the workapp.
 • Are you more planned in the coming days? Let us know!
 • Call 0703588889 during office hours Monday to Friday between 10:00 and 17:00 to officially report yourself sick.

OPTION 5
It is weekend(Saturday or Sunday) between 10:30 and 22:00

 • Call 06-24925262 and call in sick. You will receive instructions from the office employee and then you are officially sick.
 • No answer after calling 3 times?
 • Call 070-3588889 and call in sick. You will receive instructions from the office employee and then you are officially sick.
 • No answer after calling 3 times and your shift is today?
 • Follow the steps of option 3.
 • No answer after calling 3 times and your shift is tomorrow or later? Follow the steps below.
 • Send an app in the workapp and ask if someone can take over your shift. Mention the start and end time, the client, the location and the type of your shift(banqueting/runner/waiter). Whoever responds first gets your shift.
 • Send an app to the office phone(06-24925262), mention that you’re sick and that you’ve offered your shift in the workapp.
 • Are you more planned in the coming days? Let us know!
 • Call 0703588889 during office hours Monday to Friday between 10:00 and 17:00 to officially report yourself sick.